Fotoskannad hällristning

Varannan bild är med, varannan bild utan fotobilden. Ibland framträder ristade linjer tydligare om man inte har fotobilden, utan bara ser 3D-modellens yta med artificiellt skapad snedbelysning. Svensk Hällristning  Forsknings Arkiv (SHFA) har också börjat använda sig av denna metod. Se http://www.shfa.se/

Tillbaka till Fotoskanning