Du är yrkesverksam

Är du t.ex. arkeolog eller museiarbetare?

Titta här, blir du nyfiken på något av detta? Nyfikenheten är ömsesidig. Vad vill du göra?

Jag, Helen GrenlerGeoITkonsulten, kan hjälpa till att skapa och analysera.

  • Jag kan hjälpa till så att du kommer igång, eller kommer vidare i ditt arbete. Jag kan avlasta och/eller komplettera din kunskap.
  • Jag hjälper gärna till i allt från någon timme till längre projekt.
  • Min bakgrund gör att jag lätt kan sätta mig in vad du vill göra och löser problemen, utan att ”skriva dig på näsan”.
  • Jag tycker kartor, historia och att hitta de digitala lösningarna som effektiviserar arbetet är roligt.
  • Jag kan hålla utbildningar eller workshops på ert kontor.

Tjänster och samarbete

GIS – mer än bara kartor

Fotoskanning skapa 3D-bilder med SfM

Gamla kartor – ett fönster mot historien

Analysera och presentera forntida strandlinjer

Anaysera LiDAR-data – och hitta okända lämningar

GIS på webben – nå ut med dina kartor

GIS och inmätning via telefon och surfplatta

INTRASIS fältdokumentation och analys

IT-lathundar för arkeologer

Webbdesign i WordPress

Grundkurs i WordPress (webbkurs)