GIS-kartor på webben och i appar

Att presentera data på interaktiva kartor på webben

Om man har en licens av ArcGIS (med aktivt underhåll) kan man relativt enkelt skapa GIS-kartor som kan läggas på en hemsida eller göra allmänt tillgängliga på ArcGIS-online. Det går också att dela karta och data inom eller mellan organisationer som har ArcGIS-online-abonnemang.

Grunden till en sådan karta gör man i ArcGIS på sin dator, vilket minimerar dubbelarbete och man behöver inte ha en egen GIS-server. I ArcMap på datorn och i ArcGIS-online i ”molnet” finns färdiga lösningar för att ladda upp och hämta lager och kartor. Så här presenterar Esri ArcGIS-online.

Exempel på användningsområden:
  • Att enkelt dela kartor och data i samarbetsprojekt
  • Att publikt på en hemsida visa hur en undersökningen framskrider.
  • Att göra en mer permanent publik karta över en fornlämning eller fornlämningsområde t.ex. en ”fornstig”, som även går att läsa i telefon och surfplatta.

Se  exempel på webb-karta här

Kartor och inmätning via Telefon eller surfplatta

Med appen ArcGIS från Esri, kan man även läsa in en karta skapad i ArcGIS-online och utnyttja GPS:en i t.ex. telefonen. Grunden till en sådan karta gör man i ArcGIS på sin dator, vilket minimerar dubbelarbete.

Vill man ha möjlighet att mäta in och registrera data om platser i sin karta, via sin smartphone eller surfplatta, kan man i stället använda appen Collector for ArcGIS.  Appen Collector är gratis att ladda ner och använda men för att kunna utnyttja en fullt ut måste man även ha en ArcGIS-online-inloggning. Du kan läsa mer hos Esri.

Man bygger kartan i ArcGIS på datorn. Där har man även möjlighet att skapa formulär, som kan användas vid fältregistreringen. När detta är klart laddar man upp det till ArcGIS-online, för att använda i Collector i fält.

Med hjälp av Collector kan man, förutom att mäta in och registrera data för olika objekt, även ta foton eller filma med kameran i telefonen eller surfplattan. Dessa foton och filmer kopplas till objekten man mäter in.

När man registrerar data via Collector sparas data i ”molnet” på ArcGIS-online. Men om datauppkopplingen är dålig där man ska vara i fält, så har man möjlighet att ladda ner kartorna till surfplattan eller telefonen för att sedan synka dem och ladda upp dem senare när uppkopplingen är bra. I ArcMap på datorn och i ArcGIS-online i ”molnet” finns färdiga lösningar för att ladda upp och hämta lager och kartor.

Vill du komma i gång med detta, eller bara har frågor, kontakta gärna mig. Jag har t.ex. tittat på hur man skulle kunna använda Collector för att skapa mätfiler som går att importera till Intrasis.ArcGIS Collector