Kartexempel

Här är några exempel på inbäddade webbkartor skapade i ArcGIS online och WebApp builder. Kartorna visar Sveriges runinskrifter och är skapad från Samnordisk Runtextdatabas.

Denna karta är skapad i ArcGIS online och presenteras som en inbäddad karta.

Nedan ser du Runtextdatabasen i GIS skapad med WebApp builder i ArcGIS online. Här är den ”inbäddad” på denna hemsida. Det går också att öppna den separat via länken Runtextdatabasen i GIS. Den fungerar både i dator, på surfplatta och i smartphone. Bakgrundskartan är lantmäteriets topografiska webbkarta, men det går att byta till annan karta eller till flygfotobakgrund. Om man klickar man på en symbol för en runinskrift i kartan, får man upp informationen om den. Man kan också söka efter enskilda inskrifter eller text i inskrifter.