Kartexempel

Här är några exempel på inbäddade webbkartor skapade med Webappbuilder i ArcGIS online.

De första visar en aktuell bild av spridningen av COVID-19 (Corona) i Sverige. Nedan är en interaktiv karta med antal diagnostiserat smittade, intensivvårdade och avlidna av COVID-19, per län i Sverige. Man kan även utforska detta i relation till populationen och antalet över 70 år i länen. Direktlänk till kartan här.

Ett annat exempel med samma data men annan layout finns här.

Spridning av smittade dag för dag per län. Direktlänk till kartan här.

Det går att utforska fler webb-kartor på temat spridningen av COVID-19 i Sverige i en presentation som är skapad i ArcGIS StoryMap här.

Nedan är två andra exempel på kartor som är skapade med hjälp av Esri ArcGIS online och sedan lagts in på denna hemsida. Kartorna visar Sveriges runinskrifter och är skapad från Samnordisk Runtextdatabas.

Nedan ser du Runtextdatabasen i GIS skapad med WebApp builder i ArcGIS online. Här är den “inbäddad” på denna hemsida. Det går också att öppna den separat via länken Runtextdatabasen i GIS. Den fungerar både i dator, på surfplatta och i smartphone. Bakgrundskartan är lantmäteriets topografiska webbkarta, men det går att byta till annan karta eller till flygfotobakgrund. Om man klickar man på en symbol för en runinskrift i kartan, får man upp informationen om den. Man kan också söka efter enskilda inskrifter eller text i inskrifter.