Om GeoITkonsulten

GeoITkonsulten är ett konsultföretag med GIS, IT och arkeologi som specialitet

  • Startades 2014 av Helen Grenler
  • Vänder sig i första hand till företag och museer som bedriver uppdragsarkeologi, men tar gärna emot uppdrag från andra branscher
  • Kan avlasta och/eller komplettera din kunskap
  • Vill vara länken mellan arkeologi och teknik
  • Tycker kartor, historia och att hitta de digitala lösningarna som effektiviserar arbetet är roligt

Bakgrund:

  • Helen Grenler  är arkeolog och specialist på GIS, Intrasis, digital arkeologisk dokumentation och fotoskanning (sfm).
  • Helen har arbetat vid Riksantikvarieämbetet UV som Arkeolog sedan 1989 och som Systemförvaltare (IT-arkeolog) 1997-2013.
  • Som systemförvaltare vid Raä UV har hon ingått i Intrasis Helpdesk och gett support och kurser i Intrasis, GIS och mätinstrument (totalstationer, GPS) till arkeologer.
  • Helen bygger företaget på sina specialkunskaper och intresse för att hitta effektiva arbetssätt för arkeologer och andra intresserade.
  • Helen är på sin fritid en hundägande torpägare som gillar gamla hus, linojefärg och trädgårdsodling.