Runstensfynd i Tjust

Fynd av okänd runsten!

Man har hittat en tidigare helt okänd runsten, i Tjust för några dagar sedan! Den upptäcktes på Hellerö gård i nordöstra Småland. Stenen plockades upp ur en åker för några år sedan, men nu när man tänkt använda den fina stenen som trappsten, upptäckte man att det fanns runor på den!

Ägaren till gården kontaktade Västerviks Museum och runologen Magnus Källström från Riksantikvarieämbetet har varit och tittat på stenen.

Runtexten är ganska ordinär. Men det är ju fantastiskt med ett nyfynd av hel runsten!

kerþarraisþi : stin : þansi : at : sitiarf – faþur : sin : buanta : aykerþaR
»Gärdar reste denna sten efter Sigdjärv, sin fader, Ögärds make.»

Mer går att läsa på Nättidningen Svensk Historia och Dagens Västervik