GIS

GIS = geografiska infromationssytem – mer än bara kartor

GeoITKonsulten kan hjälpa till med t.ex. detta:

  • Skapa snygga kartor för rapport

  • Rektifiering av historiska kartor och lodfoton. Läs mer

  • Bearbetning av höjddata och LiDAR-data.

  • Strandlinjer vid olika tidsåldrar och terrängmideller. Läs mer

  • Analysera LiDAR-/höjddata i syfte att hitta ”nya” fornlämnigar. Läs mer

  • Presentera GIS-data på webben med interaktiva kartor. Se exempel här

  • Webbkartor och Appar. Läs mer här

Se exempel på GIS-bearbetningar i ett bildspel

Rapporter med exempel på terrängmodeller och strandlinjer

V252framsidaSVlanken_framsida

Presentation av LAS-data. Fornlämning Kjula 128, varggropar med vall syns tydligt när man analyserar LAS-data i GIS. Även andra lämningar kan man ana.

Varggrop