Tjänster

GeoITkonsulten erbjuder t.ex. följande tjänster till yrkesverksamma arkeologer, företag och museer.

  • Samarbete i arkeologiska projekt, eller andra typer av projekt. Det kan vara allt ifrån någon timme till längre uppdrag.
  • Utbildningar, Workshop
  • Databearbetning av foton för att skapa fotoskannade 3D-bilder
  • Närvaro i fält (t.ex. introduktion av inmätning, extra resurs/hjälp vid fältstart)
  • Närvaro på kontoret (t.ex. workshop och stöd)
  • IT-lathundar för arkeologens arbete
  • Grundkurs i WordPress – Kom igång med WordPress med en online-kurs
  • Skapa en webbplats med WordPress efter dina önskemål, som du sedan tar över.

Annons: