Intrasis

Intrasis är en GIS-programvara och ett system för arkeologisk dokumentation som ursprungligen är utvecklad för arkeologer av arkeologer. Intrasis kan hantera och bearbeta både geografisk data (inmätt, lägesbunden data) och annan data (bilder, dokument ej lägesbunden data), då de läggs in och hanteras i geodatabaser. Utvecklingen har gjorts av Riksantikvarieämbetet UV

GeoITKonsulten kan t.ex. hjälpa till med detta:

  • Hjälp med upplägg av metadata. (Tänk på att i och med Intrasis 3.1 är det enkelt att importera och exportera även delar av metadata.)

  • Fyndspridningar, kartor för analys och rapport

  • Kompetensutveckling, Tips & Trix, workshop


Annons: