Innehåll IT-Lathundar

För musen över de tre punkterna … vid varje titel, för att få lite mer information om innehållet. Länkarna leder direkt till innehållet på http://lathundar.geoitkonsulten.se, där det krävs inloggning. Läs mer om att skaffa inloggning och bli medlem här.

ArcGIS Pro

ArcGIS

QGIS

Inmätning

Fotoskanning

Intrasis