Covid-19 i Sverige, kartexempel, webbkartor

En karta säger mer än ord

En bild säger mer än tusen ord”, brukar man säga. Men jag tycker att man borde kunna säga det om bra kartor också. ”En karta säger mer än tusen ord”… eller gör i alla fall orden tydligare.

Det man måste tänka på är:
  • Att inte pressa in för mycket data i samma karta
  • Hur ska data presenteras. Ska det vara i form av punkter, ytor eller linjer?
  • Vilka färger och färgskalor gör data mest tydlig?
  • Ska kartan presenteras som en interaktiv karta på webben, eller bara som en tryckt bild i en publikation?

Jag sammanställt flera olika varianter på att presentera data i interaktiva kartor på webben. Data har med spridningen av COVID-19 i Sverige.

Presentationen är gjord i ArcGIS StoryMap och kartorna i ArcGIS pro och presenterade i olika ArcGIS webbappmallar. Se hela presentationen med text och kommenterar till kartorna via länken nedan.

Titta och utforska kartorna, kanske kommer du fram till intressanta tolkningar över smittspridningen i Sverige. Eller får du några idéer om annan data som du behöver hjälp med att bearbeta i GIS? Kontakt gärna GeoITkonsulten för att få hjälp.

Län till: ”Kartor och COVID-19”