LiDAR-data från Lantmäteriet

LiDAR-data brukar man kalla de höjddata som skapats med hjälp av flygburen laserskanning.

Lantmäteriet har skannat och skapat noggrann höjddata över större delen av Sverige. Se vidare hos Lantmäteriet.

Genom att skapa terrängmodeller av LiDAR-data från lantmäteriet och ge dem en skuggning som gör att det ser ut som om solen lyser från en viss riktning, kan man upptäcka intressanta formationer i terrängen. Detta går att göra i ArcGIS 3D-Analyst. Man kan på så sätt upptäcka möjliga fornlämningar genom att studera och analysera LiDAR-data i ArcGIS t.ex. innan man går ut i fält och inventerar.
Annons:
Glädjande nog har Riksantikvarieämbetet lagt ut två varianter av dessa data i Fornsök (digitala fornminnesregistret). I Fornsök kan man lägga till två kartskikt som bakgrundskarta i form av skugg- respektive lutningsmodell. Kartskikten hämtas från Lantmäteriet via Web Mapp Service (WMS) och utgörs av rasterbilder. Se information om detta här http://www.raa.se/2015/06/nya-kartdata-i-fornsok/

De två lagren i Fornsök utgörs av färdigskapade bilder från LiDAR-data. Om man köper in LiDAR-data och gör bearabetningen själv har man lite fler möjligheter när det gäller filtrering och olika sol-vinklar. Dessutom har man möjligheten att göra analyser och modeller över forntida strandlinjer från samma data.

Varggrop