Prenumerera på GeoITkonsultens Lathundar

Ett museum, en stiftelse eller företag kan prenumerera på lathundarna för sin personal.
Man får då en inloggning som gäller för alla på företaget eller institutionen.

Man betalar en avgift utifrån hur stora man är. Måttet på storlek är satt utifrån hur många tillsvidareanställda man är på företaget, stiftelsen, museet eller museets enhet/avdelning som arbetar med uppdrag inom arkeologi.

För enkelhets skull har prissättningen gjorts utifrån grupper för hur många tillsvidareanställda man har (t.ex. 1,  2-4, 5-10, 11-25). Om man räknar på ett pris per tillsvidareanställd så kan det därför variera, beroende på gruppindelningen, men som riktlinje går det att  räkna med 11-25 kr/mån/anställd (exklusive moms).

Avgiften betalas per år eller halvår. Här beställer du en prenumeration ⇒