Beställ prenumeration

Här beställer du en prenumeration av GeoITkonsultens Lathundar.

Se till så att det är någon som är ekonomiskt ansvarig eller firmatecknare, som gör beställningen. En orderbekräftelse skickas  via mail, där det framgår det exakta priset på prenumerationen. Här finns förstås möjlighet att ångra sig. Faktura skickas sedan, med 30 dagar som betalningsvillkor. Inloggningsuppgifter skickas via mail i samband med att fakturan skickas.

Man betalar en avgift för att få tillgång till lathundarna, utifrån storleken på företaget/stiftelsen/museet/avdelningen. Ange därför antalet tillsvidareanställda som finns på på företaget, stiftelsen, museet eller den enhet/avdelning på museet som arbetar med uppdrag inom arkeologi. Antalet är inte antalet användare/prenumeranter utan enbart ett mått på storleken, som används till grund för priset på er prenumeration. (Priset blir ca 11-25kr/mån/anställd)

Obligatoriska fält märkta med *

    NejJa


    12 mån6 mån