Specialistområden

Exempel på tre kompetensområden:

GIS→

GIS = Geografiska informationssystem

Den vanligaste kommersiella programvaran för detta i Sverige är ArcGIS som utvecklas av Esri.
Ett Open Source-alternativ till denna är t.ex. QGIS.

Fotoskanning→

En metod att skapa digitala ”punktmoln” liknande de man får vi laserskanning, men med hjälp av en vanlig digitalkamera i stället för dyr laserutrustning. Ur ”punktmolnet” skapar man 3D-bilder som man kan rotera för se det man fotat ur olika vinklar.
Det är även en förenklad metod att skapa ”lodfoton”, trots att man inte fotat i lod.

Intrasis→ 

En GIS-programvara för att hantera och bearbeta geografisk data (lägesbunden data) och annan data (ej lägesbunden data, bilder, dokument). Intrasis är en programvara och ett system för arkeologisk dokumentation som ursprungligen är utvecklad för arkeologer av arkeologer. Utvecklingen har gjorts av Riksantikvarieämbetet UV