PDF-karta

Här finns en pdf-fil med kartor från olika tider (nutid-1717) från samma område med samma utsnitt. Välj att öppna den AcrobatReader för att kunna se de olika kartlagren.

PDF-Gamlakartor

För att släcka och tända de olika lagren i AcrobatReader gör du så här:

  1. Klicka på lagerknappen i vänsterkanten.
  2. Klicka på + vid Layer Map Frame och Layers så att de olika kartlagren syns i en lista. 
  3. För att göra olika kartlager synliga eller osynliga, klicka på ögat  vid kartlagernamnet. Ögat visar att lagret är synligt. 
  4. De gamla historiska kartorna visas i den ordning de finns i lagerlistan. Man ser bara det kartlager som är längst upp i listan av de synliga (har ett öga vid namnet).
  5. Kartlagret längst upp är den nutida kartan (topowebb) och om det är synligt visas det samtidigt som de gamla historiska kartorna.