Lodfoto

Exempel på lodfoto som skapats utifrån en fotoskanning

Bilderna tagna både uppifrån och från sidan

OrtofotoÄskedalen_lodfoto

Exemplen är från en undersökning av ett röse vid Äskedalen Lerbäcks sn, se rapport UV Rapport 2012:188