Tjänster

  • Samarbete i arkeologiska, eller andra typer av projekt. Det kan vara allt ifrån någon timme till längre uppdrag.

  • Utbildningar, Workshop

  • Databearbetning av foton för att skapa fotoskannade 3D-bilder

  • Närvaro i fält (t.ex. introduktion av inmätning, extra resurs/hjälp vid fältstart)

  • Närvaro på kontoret (t.ex. workshop och stöd)

  • IT-lathundar för arkeologens arbete

Annons: