3D Modeller

Fotoskannad runsten U 79 vid Hässelby slott

Gammal transistorradio

Gamla Slussengallerian i Stockholm

En ugnskonstruktion utanför Askersund

Återfunnen runsten utanför Eskilstuna (Sö 91, försvunnen sedan 1600-talet)