Innehåll IT-Lathundar

För musen över de tre punkterna … vid varje titel, för att få lite mer information om innehållet. Länkarna leder direkt till innehållet på http://lathundar.geoitkonsulten.se, där det krävs inloggning. Läs mer om att skaffa inloggning genom att prenumerera IT-lathundar för arkeologer⇒ 

ArcGIS

QGIS

Inmätning

Intrasis

Fotoskanning