Historiska ortofoton som öppen data!

Från och med idag (1:a september) finns de historiska ortofotona från 1960- och -70-talet, tillgängliga hos lantmäteriet, som öppen data. 

”Historiska ortofoton finns tillgängliga i ett komplett rikstäckande lager för referensåret 1960, som huvudsakligen innehåller ortofoton från åren 1956 till 1966. Ytterligare ett rikstäckande lager för referensår 1975 är under uppbyggnad och finns tillgängligt, vilket huvudsakligen kommer att innehålla ortofoton från åren 1970 till 1980.”

Man kan ladda hem de historiska ortofotona i tif-format från deras ftp-server. För att kunna ladda ner öppen data från lantmäteriet måste man först skapa ett användarkonto där, men det är kostnadsfritt. Ortofotona är georefererade i koordinatsystemet Sweref99 TM.

Börja med att ladda hem shape-filerna med indexrutorna för ortofotona med referensår 1960 respektive 1975 för att lättare kunna hitta de foton du är intresserad av. Eller använd den pdf-fil som finns på lantmäteriets sida med information om hur man hämtar de historiska ortofotona. Glöm inte att även hämta hem tfw-filen som hör ihop med tif-filen. Det är i denna georefereringen ligger. TIF-filen och TFW-filen måste finnas tillsammans på samma plats i datorn för att de ska visas på rätt plats i koordinatsystemet sweref99 TM, i GIS-program (t.ex. ArcGIS eller QGIS).

Läs mer här hos Lantmäteriet

Mycket nöje med att utforska hur Sverige såg ut på 1960- och 1970-talet!