Att dela karta med de som inte har GIS

Man kan exportera en karta från ArcMap till en pdf-fil så att det i Acrobat Reader går att släcka och tända de olika lagren och det går att se attributen för enstaka objekt. Det kan ju vara bra om mottagaren inte har ett GIS-program.

Nu finns det en lathund för hur man gör exporten i ArcMap och hur man gör i AcrobatReader för att kunna släcka/tända lager och se attributen. Här finns också det första filmklippet i lathundarna ;-o

Läs mer om IT-lathundar för Arkeologer och hur man skaffar inloggning här⇒