Använder ni ArcGIS Pro?

Har ni börjat använda ArcGIS Pro på din arbetsplats?

Skulle det vara bra med lathundar som hjälper till att använda eller komma igång att använda ArcGIS Pro?

ArcGIS Pro är Esri:s nya generation GIS-programvara. Det är här man använder den senaste tekniken och kommer göra sin vidareutveckling av GIS. Om man har en licens av ArcGIS desktop har man även tillgång till ArcGIS Pro, utöver ArcMap som du kanske redan använder.

Svara gärna genom att lämna en kommentar här och/eller delta i omröstningen på facebook