Runtextdatabasen i GIS

Nu finns det en ny version av Runtextdatabasen i GIS.

Den är skapad i ArcGIS Pro och ArcGIS WebApp-builder.

Runtextdatabasen i GIS

Kartan innehåller Sveriges runinskrifter och är skapad utifrån Samnordisk runtextdatabas.  http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm
Den har skapats under oktober 2018 och har uppdaterats med senaste versionen av Runtextdatabasen och fått tillägg med länkar till Digitala Sveriges runinskrifter och länkar till 3D-bilder av runstenar på Sketchfab.com.

Då GeoITkonsulten mätte in den återfunna runstenen utanför Eskilstuna (Sö 91) i somras, så har Sö 91 fått fyndplatsens position i Runtextdatabasen i GIS. (Stenen har sedan flyttats till en annan plats i närheten).

Runtextdatabasen i GIS fungerar både i dator, på surfplatta och i smartphone. Man kan utnyttja den inbyggda GPS:en i sin telefon genom klicka på knappen ”min plats” i appen. Då zoomas kartan till där man är och man kan hitta fram till runinskrifter i sin närhet. Klickar man på en symbol för en runinskrift i kartan, så får man upp informationen om denna.

Det återstår för GeoITkonsulten, att skriva en hjälp till WebAppen och komplettera med fler länkar.