Att dela upp ett lager i flera

Ibland vill man skapa nya lager utifrån innehållet i ett lagers attributtabell. Man kan t.ex. tänka sig att man har ett attribut som heter ”Typ” där innehållet kan användas för att gruppera lagret i olika typer eller kategorier. De olika typerna vill man ha som olika lager, så att man kan tända, släcka och hantera dem separat. Men det kan det bli en ganska tröttsam arbetsprocess med att göra urval utifrån olika värden i attributtabellen och sedan skapa nya lager, ett och ett.

Det finns faktiskt färdiga verktyg för detta både i ArcGIS Pro och QGIS!

Nu finns det lathundar för detta bland GeoITkonsultens Lathundar: Dela upp lager i ArcGIS Pro och QGIS