WordPress

Få hjälp med din webbsida

GeoITkonsulten kan nu även erbjuda hjälp med att skapa och redigera webbplatser i världens mest använda verktyg för detta, WordPress.

Efter att ha skapat flera egna webbplatser och en grundkurs i WordPress, erbjuder GeoITkonsulten nu även tjänsten att skapa eller hjälpa till med din webbplats i WordPress. Läs mer.

GeoITkonsulten kan lägga upp en grund för din webbplats, efter dina önskemål, som du sedan tar över och jobbar vidare med.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera upplägg och kostnad.