Kartexempel

Nedan är ett exempel på en karta som är skapad med hjälp av Esri ArcGIS online och sedan lagts in på denna hemsida.
Kartan visar Sveriges runinskrifter och är skapad från Samnordisk Runtextdatabas.

I Esri ArcGIS online kan man också skapa ”webAppar”
Nedan ser du Runtextdatabasen i GIS skapad med WebApp builder i ArcGIS online.

Här är den ”inbäddad” på denna hemsida. Det går också att öppna den separat via länken Runtextdatabasen i GIS. Den fungerar både i dator, på surfplatta och i smartphone. Man kan utnyttja den inbyggda GPS:en i sin telefon genom klicka på knappen ”min plats” i appen. Då zoomas kartan till där man är och man kan hitta fram till runinskrifter i sin närhet. Klickar man på en symbol för en runinskrift i kartan, får man upp informationen om den.