Kartexempel

Här är två exempel på inbäddade webbkartor skapade med Webappbuilder i ArcGIS online. De visar en aktuell bild av spridningen av COVID-19 (Corona) i Sverige.

Antal diagnostiserade smittade av COVID-19 per län i Sverige. Direktlänk till kartan här.

Spridning av smittade dag för dag per län. Direktlänk till kartan här.

Nedan är ett exempel på en karta som är skapad med hjälp av Esri ArcGIS online och sedan lagts in på denna hemsida.
Kartan visar Sveriges runinskrifter och är skapad från Samnordisk Runtextdatabas.

I Esri ArcGIS online kan man också skapa ”webAppar”
Nedan ser du Runtextdatabasen i GIS skapad med WebApp builder i ArcGIS online.

Här är den ”inbäddad” på denna hemsida. Det går också att öppna den separat via länken Runtextdatabasen i GIS. Den fungerar både i dator, på surfplatta och i smartphone. Bakgrundskartan är lantmäteriets topografiska webbkarta, men det går att byta till annan karta eller till flygfotobakgrund. Om man klickar man på en symbol för en runinskrift i kartan, får man upp informationen om den.